Oferta > słuchacze indywidualni > kursy egzaminacyjne >

przygotowanie do egzaminu maturalnego

NOWOŚĆ !!!
Przygotowanie do egzaminu maturalnego 2012 z języka obcego w zmienionej formule z ujednoliconą częścią ustną.

Celem kursów maturalnych jest skuteczne przygotowanie uczniów szkół średnich do egzaminu maturalnego, zgodnie ze standardami i wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej, poprzez uzupełnienie, powtórzenie, usystematyzowanie i utrwalenie materiału ze szkoły średniej oraz zaznajomienie z maturalnymi technikami egzaminacyjnymi i typowymi rodzajami zadań egzaminacyjnych.

Kursy prowadzone są na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Program kursów jest zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi MEN odnoszącymi się do egzaminu maturalnego i obejmuje uzupełnienie, powtórzenie, usystematyzowanie oraz utrwalenie materiału realizowanego w klasach I-III szkoły średniej. W ramach kursu uczestnik opanuje również techniki rozwiązywania testów egzaminacyjnych.

Kadrę szkoleniową prowadzącą zajęcia stanowią doświadczeni pedagodzy, nauczyciele, egzaminatorzy liceów z wieloletnim stażem nauczania.

Każdy z kursów przedmiotowych liczy po 60 godzin dydaktycznych zajęć. Cena kursu od uczestnika: 10 zł / godzina lekcyjna.

Płatność ratalna lub jednorazowa (-10%).

Liczebność grup: 10-14 osób.