Oferta > słuchacze indywidualni >

kursy przygotowujące do egzaminów


obejmują szkolenia językowe w systemie grupowym lub indywidualnym. Kierowane są do osób, które zainteresowane są nabyciem kompetencji językowych umożliwiających skuteczne przystąpienie do wybranego egzaminu z języka obcego.

Program każdego z kursów główny nacisk kładzie na całościowe przygotowanie uczestników do wybranego egzaminu z językowego, dlatego zajęcia, oprócz podwyższenia znajomości danego języka obcego, koncentrują się na wyćwiczeniu tych umiejętności i sprawności językowych, które odpowiadają wymogom i specyfice danego egzaminu.

Kursy egzaminacyjne to przede wszystkim, choć nie tylko: Kursy przygotowujące do egzaminów FCE, CEA, CPE, TOEIC, TOLES, City & Guilds – kursy ogólne (do egzaminów FCE, CAE, CPE) , biznesowe (do egzaminów TOEIC, City and Guilds), języka prawniczego (do egzaminu TOLES).

Konwersacje z Native Speakers – tematyka ogólna i/ lub biznesowa – zakres tematyczny konwersacji ustalany jest na podstawie pogłębionej analizy potrzeb, taka formuła zajęć skierowanie są przede wszystkim do osób na poziomie zaawansowanym, którzy chcą osiągnąć biegłość w posługiwaniu się językiem obcym poprzez kontakt z rodzimymi użytkownikami języka.

Kurs ekspresowy skierowany przede wszystkim do osób, które w bardzo krótkim czasie muszą opanować język obcy. Nauka na 1 semestrze (50 godz.) trwa 5 tygodni. Rewelacyjne efekty dla zmotywowanych do intensywnej pracy nad językiem!

Kurs weekendowy skierowany do osób, które z uwagi na natłok zajęć i obowiązków, nie są w stanie wygospodarować czasu na zajęcia w tygodniu. Zajęcia mogą odbywać się w wersji klasycznej (2 godz. dziennie) lub ekspresowej (do 6 godz. dziennie).

Szkolenie wyjazdowe skierowane do osób, które w krótkim czasie pragną powtórzyć wybrane zagadnienia językowe bądź opanować wybraną umiejętność w języku obcym np. rozmowy biznesowe, prezentacje etc. Wyjazdy doskonale sprawdzają się w formie integracyjnej dla pracowników firm bądź jako bonus pracowniczy. Zajęcia intensywne nawet do 8 godzin dziennie połączone z bogatym programem wypoczynkowym.