Oferta > słuchacze indywidualni >

kursy ogólne

obejmują szkolenia językowe dla słuchaczy, niezależnie od wieku oraz stopnia znajomości wybranego języka. Ich celem jest uzyskanie bądź doskonalenia kompetencji językowych w zakresie ogólnego języka obcego.

Poziomy: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, rosyjski, włoski, inne języki europejskie, wybrane języki pozaeuropejskie

Grupy: 6-10 osób

System zajęć:

  • 1x lub 2x w tygodniu, 45 lub 80 minut
  • zajęcia intensywne 7x w tygodniu, 8 godzin
  • zajęcia indywidualne - dopasowane do potrzeb słuchacza

Liczba godzin: 60, 90 lub 120 godzin w roku szkolnym

Ceny: już od 15 zł/45 minut od osoby

Atrakcyjne rabaty:

  • dla kontynuujących zajęcia
  • dla studentów
  • na zajęcia wakacyjne