Oferta > słuchacze indywidualni >

kursy specjalistyczne

to szkolenia językowe dla tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje językowe w dowolnej dziedzinie, jak na przykład:

  • finanse
  • bankowość
  • technika
  • informatyka
  • prawo
  • medycyna
  • turystyka
  • inne.

Część ogólna szkolenia to podstawy słownictwa z wybranej dziedziny. Część specjalistyczna - szkolenia uwzględniające wymagania danej grupy szkoleniowej.

Kursy realizujemy w dwóch systemach:

  • grupowym
  • indywidualnym

Organizujemy również kursy w zakresie Business English.