Oferta > firmy >

kurs języka biznesowego

Prowadzimy kursy języka biznesowego - angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski i inne na Państwa życzenie.

Kursy biznesowe dedykowane są przede wszystkim osobom, które w pracy zawodowej posługują się językiem obcym w różnych dziedzinach i sytuacjach, zarówno w komunikacji ustnej, jak i pisemnej. Celem kursu jest systematyczne wprowadzanie, utrwalanie i rozbudowywanie słownictwa z różnych dziedzin biznesu. Struktura kursu pozwala na ćwiczenie sprawnego wypowiadanie się na temat różnorodnych zagadnień biznesowych w języku obcym. Każda lekcja poświęcona jest określonemu problemowi i pozwala na omówienie najistotniejszych zwrotów i wyrażeń z nim związanych. Jednym z głównych założeń kursu jest nastawienie na aktywną komunikację werbalną: wypowiedzi spójne pod względem stylistycznym, a zarazem poprawne pod względem gramatycznym.

Tematyka zajęć będzie obejmować całe spektrum zagadnień z dziedzin takich jak zarządzanie, produkcja, marketing, finanse, firma, handel międzynarodowy itd.

Kursy specjalistyczne w językach europejskich i nie tylko z takich dziedzin, jak:
 • Zarządzanie
 • Finanse i bankowość
 • Human Resources
 • Język prawniczy (Business Law & Legal English)
 • IT
 • Marketing i reklama
 • Język medyczny dla lekarzy, pielęgniarek i stomatologów
 • Język techniczny
 • Audyt
Practice Business Communication – zajęcia prowadzone głównie w formie warsztatów, które w znacznym stopniu aktywizują kursantów. Wzbogacone są bardzo dużą liczbą symulacji i ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik mulitmedialnych. Do wyboru:
 • Spotkania biznesowe w języku angielskim
 • Negocjacje w języku angielskim
 • Prezentacje w języku angielskim
 • Rozmowy telefoniczne w języku angielskim
 • Korespondencja służbowa w języku angielskim