Oferta > firmy >

kursy i szkolenia językowe dla pracowników

Nasza oferta dla firm i instytucji obejmuje:
 • testy poziomujące;
 • możliwość kontynuacji zajęć;
 • prowadzenie nauczania języka angielskiego dla pracowników  zlokalizowanych w różnych miejscach w Polsce;
 • prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach według skali „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego” Rady Europy;
 • różnorodne formy zajęć – poza zajęciami konwencjonalnymi także zajęcia online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych i spotkania konwersacyjne;
 • zapewnienie ciekawych materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej i elektronicznej;
 • działania zapewniające zachowanie odpowiednio wysokiej frekwencji;
 • regularne, miesięczne raporty frekwencji i postępów w nauce;
 • opiekę doświadczonego metodyka;
 • sprawdzonych lektorów;
 • osobę odpowiedzialną za całość kontaktów operacyjnych z Działem HR i z uczestnikami zajęć.

Ceny szkoleń są kalkulowane na podstawie rodzaju zgłoszonego zapotrzebowania. Cena zwykle obejmuje organizację i prowadzenie zajęć, nadzór i opiekę metodyczną, egzaminy zaliczające, dokumentację i informację zwrotną, w tym raporty okresowe i końcowe. Podręczniki, egzaminy zewnętrzne i wszelkie świadczenia dodatkowe są płatne osobno, o ile nie wynegocjowano innego rozwiązania.

Kursy przygotowujące do egzaminów FCE, CEA, CPE, TOEIC, TOLES, City & Guilds – kursy ogólne (do egzaminów FCE, CAE, CPE) , biznesowe (do egzaminów TOEIC, City and Guilds), języka prawniczego (do egzaminu TOLES).

Konwersacje z Native Speakers – tematyka ogólna i/ lub biznesowa – zakres tematyczny konwersacji ustalany jest na podstawie pogłębionej analizy potrzeb, taka formuła zajęć skierowanie są przede wszystkim do kursantów na poziomie zaawansowanym, którzy chcą osiągnąć biegłość w posługiwaniu się językiem obcym poprzez kontakt z rodzimymi użytkownikami języka.

Kurs ekspresowy skierowany przede wszystkim do osób, które w bardzo krótkim czasie muszą opanować język obcy. Nauka na 1 semestrze (50 godz.) trwa 5 tygodni. Rewelacyjne efekty dla zmotywowanych do intensywnej pracy nad językiem!

Kurs weekendowy skierowany do osób, które z uwagi na natłok zajęć i obowiązków, nie są w stanie wygospodarować czasu na zajęcia w tygodniu. Zajęcia mogą odbywać się w wersji klasycznej (2 godz. dziennie) lub ekspresowej (do 6 godz. dziennie).

Szkolenia wyjazdowe skierowane są do osób, które w krótkim czasie pragną powtórzyć wybrane zagadnienia językowe bądź opanować wybraną umiejętność w języku obcym np. rozmowy biznesowe, prezentacje etc. Wyjazdy doskonale sprawdzają się w formie integracyjnej dla pracowników firm bądź jako bonus pracowniczy. Zajęcia intensywne nawet do 8 godzin dziennie połączone z bogatym programem wypoczynkowym.