Oferta > placówki oświatowe >

szkoły

Zajęcia językowe w szkołach to propozycja dla wszystkich rodziców, którym zależy na zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych, a co za tym idzie – szansy na lepsze życie w dorosłej przyszłości.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w obecnych czasach nauczanie języków obcych w szkołach jest na ogół na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek konstrukcja programu nauczania nie pozwala na pełną i cykliczną weryfikację umiejętności zdobytych przez uczniów, nie wspominając o braku możliwości indywidualnego nadrobienia zaległości czy powtórnej analizy trudniejszych zagadnień. Dlatego proponujemy Państwu dodatkowe zajęcia językowe z tego samego lub innego języka niż nauczany w szkole ( to jest angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański itd.).

Dla każdej grupy przygotowywany jest specjalny, autorski program danej usługi edukacyjnej, uwzględniający przede wszystkim indywidualne potrzeby  określane przez słuchaczy.

W metodyce stosujemy zasadę wyważonych proporcji i optymalnego doboru technik nauczania, dostosowanych do oczekiwań i możliwości słuchaczy.

Programy szkoleniowe są konstruowane zgodnie z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego” Rady Europy.

Kursy z języka nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj: pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych.

Do prowadzenia zajęć zaangażowani są wysokiej klasy lektorzy . Kadra dydaktyczna ma nie tylko doskonałe przygotowanie zawodowe, ale także predyspozycje osobowościowe, do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Praca lektorów jest na bieżąco sprawdzana i oceniana przez naszych metodyków, a kwalifikacje podnoszone poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych. W trakcie trwania kursów lektorzy zobowiązani są do sprawdzania postępów procesu nauczania na podstawie testów oraz egzaminów podsumowujących dany etap nauki.

zobacz też:
przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz egzaminu gimnazjalnego