Tłumaczenia

Zapraszamy naszych słuchaczy i klientów do skorzystania z naszych usług tłumaczeniowych:
  • tłumaczenia pisemne, w tym także weryfikowane i przysięgłe, terminy zwykłe, ekspresowe i superekspresowe
  • tłumaczenia ustne - konsekutywne lub symultaniczne
Oferujemy przekład z większości języków europejskich i wybranych pozaeuropejskich na polski oraz z polskiego na te języki.

Gwarantujemy poufność dokumentów i przekazywanych treści.