Oferta > placówki oświatowe >

przedszkola

Kolorowe Słówka Kids Preschoolers to propozycja dla wszystkich rodziców i wychowawców, którym zależy na zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych, a co za tym idzie – szansy na lepsze życie i sukces w dorosłej przyszłości.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zakłada między innymi funkcje kształcące, a wśród celów tego wychowania jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych oraz kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole. Nauka języka  doskonale wpisuje się w te cele.

Dzieci w wieku przedszkolnym mają niepowtarzalną okazję opanowania tych umiejętności językowych, których nauka w późniejszym wieku staje się znacznie trudniejsza lub wręcz niemożliwa. Tylko teraz można w pełni przystosować aparat mowy do naturalnego poprawnego wypowiadania obcych słów. To teraz kształtuje się aparat pojęciowy i nastawienie, dzięki któremu dzieci teraz uczone języka nie będą w przyszłości odczuwały bariery językowej, czyli po prostu nie będą się bały odezwać .

ExpresSchool proponuje naukę języka dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzoną  przez odpowiednio wykwalifikowanych lektorów w oparciu o spójny program i sprawdzone, skuteczne i bezpieczne metody. Nad realizacją zajęć językowych czuwa opiekun metodyczny, a rodzice otrzymują niezależnie zweryfikowaną informację o postępach dziecka.

Kolorowe Słówka zapewnią naukę języka  także tym dzieciom, które nie korzystają z wychowania przedszkolnego, nie mają języka obcego w przedszkolu lub których rodzicom zależy na jeszcze większej dawce nauki języka. Te dodatkowe programy są nie obciążające i mogą z powodzeniem być realizowane w grupach domowych, w tym także składających się z dzieci w różnym wieku.