Oferta >

firmy

Oferta dla firm obejmuje:
Nasza oferta obejmuje między innymi usługi dla firm i instytucji, w tym nauczanie języków obcych w siedzibie klienta w formie zajęć konwencjonalnych, grupowych lub indywidualnych; organizację nauczania języków poza siedzibą klienta; naukę języka specjalistycznego: biznesowego, prawnego i prawniczego, technicznego, naukowego z różnych dziedzin; specjalne programy szkoleniowo-językowe dla kadry zarządzającej; zajęcia odświeżające i utrwalające wcześniej osiągnięty poziom znajomości języka; zajęcia online prowadzone w czasie rzeczywistym za pośrednictwem komunikatorów internetowych; przygotowanie językowe pracowników wszystkich szczebli do wykonywania konkretnych obowiązków zawodowych; szybką pomoc językową, np. przygotowanie prezentacji i wystąpień w języku obcym.

Wśród szkoleń realizowanych przez zespół zatrudnionych przez nas pracowników znalazły się szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla pracowników instytucji sektora publicznego, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Biobójczych oraz jednostki samorządowe. Jesteśmy przekonani, że wybór naszej firmy będzie oznaczać dla Państwa najwyższą jakość szkoleń językowych i maksimum satysfakcji zarówno ze strony słuchaczy, jak i organizatora szkoleń.